Steeds meer focus op een schone, frisse school

Naast de kwaliteit van het onderwijs worden schoonmaak en hygiëne met regelmaat op basisscholen onder de aandacht gebracht. In 2006 werd al de verwachting uitgesproken dat de vervuiling binnen schoolgebouwen zal toenemen door het multifunctionele gebruik van scholen. In de praktijk is dit vele jaren later duidelijk merkbaar.

Uit onderzoek  blijkt dat velen nog steeds ontevreden zijn over het binnenklimaat qua frisse lucht en stofvrij houden van lokalen. Ook heerst er ontevredenheid over de hygiëne op toiletten. Uit periodieke schoolenquêtes onder ouders blijkt dat zij keer op keer met name de toiletten als onvoldoende beoordelen. Ook stof is een bron van ergernis en vervelend voor kinderen met problemen aan de luchtwegen. Gelukkig is er wel een positieve ontwikkeling gaande dat men steeds meer oog krijgt voor een schone school en goede hygiëne.

Daarom is het vreemd dat er geen objectieve beoordeling en kwalificering plaatsvindt van de kwaliteit van de schoonmaak. Een onafhankelijke instantie kan hierin een belangrijke rol vervullen door uw school periodiek te controleren. Deze controles bieden u aanknopingspunten: wat gaat er goed en wat kan er aan de hygiëne en schoonmaak op uw school verbeterd worden?

Copyright 2014 Care Dienstengroep